3-milionowy zwiedzający w Muzeum II Wojny Światowej » Wejście rodziny Wawrzyńczaków z Kalisza kilka minut po godz. 13:00 21 lutego na wystawę główną oznac... Katarzyna Sójka w Telewizji Republika » 21 lutego o 19:30 gościem Danuty Holeckiej w Telewizji Republika będzie posłanka Katarzyna Sójka, Pr... Jarosław Olechowski dołączył do Telewizji Republika » 19 lutego do zespołu Telewizji Republika dołączył Jarosław Olechowski, były szef Telewizyjnej Agencj... Immersyjna edukacja z IPN » W siedzibie gdańskiego oddziału IPN zaprezentowano nowy program edukacyjny z wykorzystaniem nowej te... Tomasz Rakowski: Mój program chcę napisać razem z mieszkańcami Gdańska » W klubie Akwen w siedzibie NSZZ Solidarność 18 lutego szef pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości - Pio... W tygodniku „Sieci”: Plan PiS: Odbić Unię i pomóc Trumpowi » W tygodniku „Sieci” wywiad z Dominikiem Tarczyńskim, eurodeputowanym i nowym szefem delegacji polski... Tomasz Rakowski kandydatem PiS na prezydenta Gdańska » Tomasz Rakowski będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska. - - Gdańsk potrzebu... Dziurowisko Dulkiewicz » Kierowcy toną w dziurach na gdańskich ulicach. Na odszkodowania za ich straty gmina wydaje rocznie o... Spotkania z historią: historie żołnierzy 2. Korpusu Polskiego » W pierwszym w 2024 roku spotkaniu w ramach cyklu "Spotkania z historią" w Muzeum II Wojny Światowej ... Przemysław Majewski: Aktywni, zaangażowani kandydaci to klucz do sukce... » Rozmowa z Przemysławem Majewskim, radnym Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska- PO i "Wszy...
Reklama
Tomasz Rakowski kandydatem PiS na prezydenta Gdańska
niedziela, 18 lutego 2024 12:41
Tomasz Rakowski kandydatem PiS na prezydenta Gdańska
Tomasz Rakowski będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na
Projekt wypunktował Trefla
niedziela, 18 lutego 2024 18:58
Projekt wypunktował Trefla
W spotkaniu drużyn z czołówki Projekt Warszawa pokonał na swoim
Bomba w górę...
piątek, 16 lutego 2024 14:59
Bomba w górę...
Przed tygodniem wystartowała Ekstraklasa SA i już zanotowano
Lechia zaczęła wiosnę od mocnego uderzenia
niedziela, 18 lutego 2024 08:33
Lechia zaczęła wiosnę od mocnego uderzenia
Bardzo udanie rozpoczęli rundę wiosenną piłkarze Lechii. Na

Galeria Sztuki Gdańskiej

Wystawa ekscentrycznego Mieczysława Olszewskiego
niedziela, 11 lutego 2024 22:02
Wystawa ekscentrycznego Mieczysława Olszewskiego
Znany pod pseudonimem „Mieto” prof. Mieczysław Olszewski był

Sport w szkole

Zaproszenie na Turniej Piłki Siatkowej Par Mieszanych ,,Walentynki 2023”
czwartek, 15 lutego 2024 09:28
Zaproszenie na Turniej Piłki Siatkowej Par Mieszanych ,,Walentynki 2023”
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza na XVII

"Gdańska" w antrakcie

Puste miejsca
wtorek, 06 lutego 2024 15:33
Puste miejsca
Pustynia według Wikipedii to teren o dużej powierzchni pozbawiony
Powstaniec z Gdyni
piątek, 05 stycznia 2024 16:35
Powstaniec z Gdyni
„Powstaniec 1863”- to długo oczekiwany film o wielkim bohaterze

Muzeum Stutthof w Sztutowie

2076 dni obozu pod Gdańskiem
piątek, 16 września 2022 18:15
2076 dni obozu pod Gdańskiem
Obóz koncentracyjny Stutthof wyzwoliły wojska III Frontu

Foto "Kwiatki"

Zimowe oblicza Trójmiasta
sobota, 13 lutego 2021 11:08
Zimowe oblicza Trójmiasta
Zimowe oblicze Trójmiasta w obiektywie Roberta
Premier: Bogate Pomorze to bogata Polska
poniedziałek, 24 lipca 2023 10:43
Premier: Bogate Pomorze to bogata Polska
To było pierwsze tego typu wydarzenie w regionie. W Wejherowie
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 18:04
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
Fundacja „Mater Dei”, ta sama dzięki której w dużej mierze

Dlaczego nie głosuję na Tuska

środa, 04 października 2023 12:35
Już dni dzielą nas od kolejnych wyborów. Niektórzy twierdzą, że

Stanowisko RDLP w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
niedziela, 11 grudnia 2022 14:56

Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku wobec uchwały o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego o nieważności uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.


Marszałek Województwa Pomorskiego, w komunikacie, wydanym w związku z zaakceptowaną przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego o nieważności uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, stara się ukryć własne błędy, zaniedbania i zaniechania, które doprowadziły do obecnej sytuacji i możliwego zmarnowania wysiłku wielu osób i środowisk, które uczestniczyły w opracowaniu planu, a także środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Plany urządzenia lasu dla nadleśnictw opracowywane są na okresy 10 – letnie i wraz z upływem tego czasu ekspirują. Nie podlegają więc aktualizacji, o której napisano w komunikacie. W okresie ostatnich dwóch lat obowiązywania takiego planu opracowuje się nowy plan. Zajmują się tym niezależne firmy, wyłonione w otwartej procedurze przetargowej. To ich pracownicy dokonują dokładnej lustracji wszystkich lasów, pomiarów, obliczeń i w oparciu o nie oraz obowiązujące przepisy, zasady i instrukcje, ustalają rozmiar zadań i zakres prac na kolejne 10 – lecie w urządzanym nadleśnictwie. Tak więc to nie Lasy Państwowe opracowują nowy plan. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jedynie inicjuje prace, przeprowadza postępowanie przetargowe, zawiera stosowne umowy wykonawcze, organizuje współpracę między wykonawcą planu, a urządzanym nadleśnictwem, nadzoruje i kontroluje prace oraz dokonuje odbioru wykonanych prac i planu.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę prac urządzeniowych. Forum, na którym wszyscy zainteresowani, także samorządy, mogli złożyć swoje wnioski do planu, które zostałyby uwzględnione w protokole z posiedzenia tej komisji i byłyby wykorzystane do opracowania wytycznych do planu, była komisja założeń planu. Niestety, Pan Marszałek nie skorzystał z takiej możliwości.

Każdy opracowany plan urządzenia lasu podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska. Aktualnie obowiązujący plan dla Nadleśnictwa Gdańsk, którego lasy znajdują się w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, został opracowany w okresie rządów PO – PSL i został zatwierdzony przez, reprezentującego ten rząd, ministra.

Sugerowanie więc, że uchylenie przez Wojewodę Pomorskiego planu ochrony może oznaczać dalsze, niekontrolowane wycinki i wyniszczenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jest nadużyciem.

Pan Marszałek przecenia także możliwy wpływ planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na gospodarkę leśną prowadzoną przez Nadleśnictwo Gdańsk. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Ustawodawca jasno więc wskazał, że ochrona wszelkich wartości i walorów parku nie może ograniczać warunków do zrównoważonego rozwoju, zakazał wręcz ograniczania lub wyłączania gospodarki rolnej i leśnej oraz użytkowania nieruchomości. Mówiąc wprost: park krajobrazowy to nie park narodowy, czy też rezerwat, gdzie funkcja ochronna jest nadrzędna w stosunku do innych.

Logiczną konsekwencją przytoczonych wyżej zapisów, są kolejne, zawarte w ustawie o ochronie przyrody, a dotyczące parków krajobrazowych: projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej parku krajobrazowego i jego otuliny, wymagają uzgodnienia z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego. Nie wymieniono planów urządzenia lasu. Tak więc wszelkie zapisy w planie ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ograniczające lub wyłączające gospodarkę leśną, podobnie zresztą, jak w przypadku ograniczeń na gruntach rolnych, nie będą skuteczne. Plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego nie byłby wcale, jak to napisał Pan Marszałek, „odpowiednim narzędziem do dialogu z Lasami Państwowymi w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w płucach Trójmiasta”.

Na marginesie sprawy, wypada wyrazić żal, że Pan Marszałek równie mocno, jak w ochronę lasów państwowych wokół Trójmiasta, nie angażuje się w ochronę lasów innych form własności, głównie prywatnych, łatwo zgadzając się na ich przekształcanie na tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy rekreacyjnej.

Odnosząc się do sprawy audytu krajobrazowego, należy podkreślić, że Sejmik Województwa Pomorskiego zmarnował tyle czasu na jego nieuchwalenie, a bez tego ważnego dokumentu, podjął uchwały o przystąpieniu do opracowania planów ochrony poszczególnych parków. Jak wynika z uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego, Pan Wojewoda wezwał Sejmik Województwa Pomorskiego do uchwalenia audytu krajobrazowego w terminie trzech lat od dnia otrzymania wezwania, a nastąpiło to 5 marca 2019 roku. Rok i osiem miesięcy później, 26 listopada 2020 roku Marszałek Województwa Pomorskiego zwrócił się do Wojewody Pomorskiego o przedłużenie tego terminu do 5 marca 2023 roku, na co Pan Wojewoda wyraził zgodę. Pismem z 28 września 2022 roku, Pan Marszałek ponownie poprosił o przedłużenie terminu uchwały krajobrazowej, tym razem do 5 września 2024 roku.

Powstaje pytanie, czy wobec braku audytu krajobrazowego, którego ustalenia są, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, obligatoryjnymi elementami planu i stanowią podstawę do wykonania wielu działań przy opracowywaniu planu, należało przystępować do opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych, czy nie trzeba było skoncentrować się na pracach nad audytem.

źródło gdansk.lasy.gov.pl

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież