Działkowcy zainaugurowali sezon letni » Działkowcy z Rodzinnych Ogródków Działkowych "Owczarnia" spotkali się na corocznym "Dniu działkowca"... Trzy kolejne „Kormorany” zamawia MON. Będą budowane w Gdańsku » Za kilka tygodni służbę w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża rozpocznie ORP „Albatros” okręt typu „Kormoran ... W tygodniku „Sieci”: Dyplomatyczna bitwa o wycieczki z Izraela » W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Marek Pyza i Marcin Wikło podejmują kwestię wakacyjnych wycie... Mateusz Smolana: Polityka pamięci o opozycji wobec PRL i o „Solidarnoś... » Z Mateuszem Smolaną, historykiem, dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Solidarności, rozmawia Artur S. G... ECS: otwarte dla sufrażystek, dla inwalidów – zamknięte » Różne bywają oblicza solidarności. Europejskim Centrum Solidarności chce, aby organizacja mająca doś... Kamienie milowe to nie tylko „praworządność”, to krok ku federalnej Eu... » Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (w skrócie KPO) to w założeniu są miliardy euro, któr... Georgette Mosbacher w tygodniku „Sieci”: „Nie wierzcie w kłamstwa o Po... » W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” była ambasador USA w Polsce apeluje do świata by słuchano głosu Po... Rosyjska machina wojenna działa a zyski rosną, gdy leje się krew » Rosyjska gospodarka miała nie wytrzymać sankcji Zachodu, w efekcie jej machina wojenna powinna była ... Pytania o zarobki zbyt kłopotliwe? » Dżentelmeni o swoich pieniądzach nie rozmawiają, oni je mają. My jednak dociekamy co dzieje się z gr... W tygodniku „Sieci”: Tajemnica odejścia Lisa » W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Marek Pyza próbuje ustalić, jakie były powody zwolnienia Toma...
Pytania o zarobki zbyt kłopotliwe?
czwartek, 16 czerwca 2022 17:56
Pytania o zarobki zbyt kłopotliwe?
Dżentelmeni o swoich pieniądzach nie rozmawiają, oni je mają. My

Muzeum Stutthof w Sztutowie

KL Stutthof 2077 dni zbrodni
poniedziałek, 09 maja 2022 14:15
KL Stutthof 2077 dni zbrodni
Stosunkowo niedaleko Gdańska, 36 kilometrów od wielkiego ośrodka
Zdunek Wybrzeże - Stelmet Falubaz LIVE 50:40 93:87
niedziela, 26 czerwca 2022 08:52
Zdunek Wybrzeże - Stelmet Falubaz LIVE 50:40 93:87
O godz. 14.00 na stadionie im. Zbigniewa Podleckiego rozpocznie się
Czyja Lechia ciąg dalszy: Szukanie partnera tu i tam
niedziela, 19 czerwca 2022 19:17
Czyja Lechia ciąg dalszy: Szukanie partnera tu i tam
Przed miesiącem pisaliśmy o zamiarach odsprzedania części

Galeria Sztuki Gdańskiej

„Józefka ” i „Magda”
poniedziałek, 13 czerwca 2022 11:57
„Józefka ” i „Magda”
Profesor Józefa Wnukowa, legenda Sopotu, mieszkała przy ulicy

Foto "Kwiatki"

Zimowe oblicza Trójmiasta
sobota, 13 lutego 2021 11:08
Zimowe oblicza Trójmiasta
Zimowe oblicze Trójmiasta w obiektywie Roberta
Niezapomniane lekcje WF-u z Drużyną Energii!
niedziela, 12 czerwca 2022 13:58
Niezapomniane lekcje WF-u z Drużyną Energii!
Blisko 200 zaangażowanych szkół i ponad 50 tysięcy ćwiczeń
Koncert „Wolność jest w nas” - wokaliści i muzycy
czwartek, 22 lipca 2021 19:17
Koncert „Wolność jest w nas” - wokaliści i muzycy
Fundacja kultury WOBEC, przy pomocy pozyskanych partnerów projektu:
„Spotkanie z rolnikami” w Malborku
wtorek, 28 czerwca 2022 13:33
„Spotkanie z rolnikami” w Malborku
27 czerwca 2022 roku w Magazynie Malbork Elewarr Sp. z o.o. odbyło
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 18:04
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
Fundacja „Mater Dei”, ta sama dzięki której w dużej mierze

RDLP w Gdańsku zaniepokojona polityką leśną Sopotu

Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
środa, 09 grudnia 2020 18:30

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku po sprawdzeniu stan Lasów Komunalnych Miasta Sopotu i stwierdzeniu wielu zaniedbań zawiadomiła Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska.


- Znajdujemy się na terenie lasu komunalnego - powiedział Bartłomiej Obajtek, dyrektor RDLP w Gdańsku. - Jesteśmy w obrazowym miejscu, które pokazuje jak wygląda las komunalny. Tak, to jest las, a w rzeczywistości wysypisko śmieci - masa organiczna przemieszana z odpadami plastykowymi, zgromadzona tutaj w dużej ilości. Te śmieci są sukcesywnie wpychane do lasu i ubijane. Mamy tu do czynienia nie tylko z trzymaniem odpadu, ale również z niszczeniem siedliska leśnego. Ta sama firma sporządza plan urządzania lasów dla lasów państwowych Skarbu Państwa i dla lasów stanowiących własność gminy miasta Sopot. Ta firma po 10 latach nie wykazała ani ara odnowienia naturalnego. Kreowanie przez Prezydenta Miasta Sopotu wizerunku poszanowania dla przyrody odbiega od stanu faktycznego, a sam las miejski traktowany jest jako rezerwa terenu pod inne cele i funkcje. Brakuje powiązania aspektu ekologicznego z oczekiwaniami społecznymi oraz racjonalnością i gospodarnością działań w tym zakresie.

alt


- Skoro prezydent miasta Sopot uzurpuje sobie prawa oceny gospodarki leśnej w lasach państwowych to my mamy prawo ocenić jak ta gospodarka przebiega w lasach komunalnych - powiedział Janusz Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk. - Stwierdzamy, że nie jest ona nawet ekscensywna, bo praktycznie niewiele się robi. Odpuszcza się drzewa, które obumarły, które mogą być niebezpieczne. Lasy komunalne powinny stanowić zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców miasta. Niestety cała infrastruktura turystyczna, która służy mieszkańcom Sopotu jest usytuowana tylko i wyłącznie na terenie lasów państwowych. Miasto Sopot w tej materii nie inwestuje co uważam za nieprawidłowe. Jeśli chodzi o gospodarowanie w lasach komunalnych zgodnie ze sztuką leśną to mam wątpliwości czy ta sztuka jest realizowana. Drzewostany się starzeją. Może dojść do takiej sytuacji, że całe pokolenie lasów komunalnych nie przebudowywane będzie zamierać.

alt


Lustracja terenu Lasów Komunalnych wykazała szereg zaniedbań przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wykazała:
- składowanie odpadów na terenach leśnych i celowe ich zakopywania
- niszczenie drzew dziuplastych prawdopodobnie gat. podlegającego ochronie
- istnienie nielegalnej infrastruktury zagrażającej zdrowiu i życiu jej użytkowników
- nieujawnianie użytków ewidencyjnych zgodnych ze stanem faktycznym

altRDLP w Gdańsku, będąca organem kompetentnym w sprawach włączeń z produkcji leśnej, wystosowała zapytania do nadzoru budowlanego i Urzędu Miasta o ustalenie podstawy prawnej zmiany przeznaczenia gruntu leśnego natomiast w zakresie odpowiednich zaniechań powiadomiła inne organy. Ponadto wystosowano pismo do Rady Miasta Sopotu z prośbą o informację w zakresie zaproponowanej przez Prezydenta Miasta Sopotu zamiany Sanatorium Leśnik (obiekt własności Lasów Państwowych wydzierżawiony Miastu Sopot za Lasy Komunalne).Treść zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku kierując się troską o zachowanie trwale zrównoważonego układu przyrodniczego jakim jest las, a równocześnie będąca ustawowym organem właściwym w sprawach wyłączania gruntów leśnych z produkcji wnosi o przeprowadzenie kontroli warunków, zasad oraz racjonalności gospodarowania gruntami leśnymi znajdującymi się w zasobach Gminy Miasta Sopot.

Powody naszego zaniepokojenia budzą następujące działania Gminy Miasta Sopot:
1. Nadmierne przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne w planach zagospodarowania przestrzennego, które w ciągu ostatnich 9 lat wyniosło aż 24 ha. Biorąc pod uwagę relatywnie małą powierzchnię jaką dysponuje Miasto Sopot jest to w naszej ocenie polityka skrajnie nieodpowiedzialna zwłaszcza dla Miasta żyjącego z turystyki i posiadającego status uzdrowiska. Pragniemy nadmienić, że zmiany przeznaczenia w/w gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odbywają są po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Pomorskiego.

2. Nadmierna wycinka drzew (trwałe wylesienie), która w przeciągu ostatnich 9 lat objęła powierzchnię 6,5 ha.

3. Rażąca niegospodarność finansowa w zakresie gospodarowania gruntami leśnymi. Koszt gospodarowania lasami w Sopocie (obecnie 195 ha) wynosi około 0,5 mln zł/rok i systematycznie wzrasta. Z porównania kosztów Miasta Sopot i Lasów Państwowych wynika, że 1 ha lasu kosztuje mieszkańców Sopotu 2564 zł rocznie natomiast średnio w lasach Państwowych 1 ha lasu daje 100 zł przychodu rocznie. Bez wątpienia koszty w tym zakresie są ewenementem na skalę europejską. Na uwagę zasługuje również fakt ciągłego wzrostu tych kosztów mimo zmniejszania się powierzchni leśnej. Dodatkowo Miasto Sopot nie podejmuje z Nadleśnictwem Gdańsk dialogu celem obniżenia tak ogromnych kosztów.

4. Brak realizacji prac inżynierskich związanych z zapobieganiem powodziom i skutkom suszy, a także bezpieczeństwa pożarowego. W ciągu ostatnich 9 lat Miasto Sopot wykonało na obszarze 195 ha lasów - 17 (słownie: siedemnaście) dołów chłonnych przez pracowników ZDiZ nie pozyskując, ani nie przeznaczając na ten cel żadnych funduszy zewnętrznych. Dla porównania Lasy Państwowe zrealizowały i realizują takie projekty głównie ze środków zewnętrznych. Miasto Sopot mając potencjalne możliwości (środki UE) nigdy nie wystąpiło o dotacje na tak ważne dla mieszkańców Miasta cele, których realizacja gwarantowałaby im bezpieczeństwo zarówno ekologiczne jak i majątkowe.

5. Zaniechanie wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych (czyszczenia, trzebieże) w drzewostanach należących do Miasta Sopot. Zaniechanie tych zabiegów powoduje obumieranie drzew mające bezpośredni wpływ na stabilność drzewostanów. Miasto pozyskuje ok. 300 m3 drewna/rok wyłącznie w ramach tzw. cięć sanitarnych. Jest to sytuacja rodząca duże zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców korzystających z lasu. Miasto nie prowadzi też żadnych działań zmierzających do odnowienia lasu, wprowadzanie gatunków odpornych na zmiany klimatyczne (nowe pokolenie lasu) czy przebudowy drzewostanów w kierunku zgodności składu gatunkowego z siedliskiem. Zakłócona jest zatem przemiana pokoleń (trwała i zrównoważona gospodarka leśna) jaką jest zobowiązany prowadzić każdy podmiot gospodarującymi lasami w Polsce, w oparciu o ustawę o lasach.

6. Miasto Sopot nie realizuje w lasach komunalnych infrastruktury rekreacyjnej (ścieżki piesze, konne, edukacyjne, biegowe itd ), nie realizując tym samym społecznej i zdrowotnej funkcji lasów, która dla miasta o statusie uzdrowiska jest bardzo ważna.

7. Las miejski jest przedmiotem dzierżaw, a Miasto Sopot z sobie wiadomych powodów nie ujawnia właściwych użytków gruntowych zwłaszcza tam, gdzie są one pokryte lasem. W oparciu o powyższe, kreowanie przez Miasto swojego wizerunku poszanowania dla przyrody zdaje się być fikcją, a sam las dla Miasta Sopotu staje się jedynie rezerwą terenu pod inne cele i funkcje.


Treść pisma do Rady Miasta Sopotu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zwraca się do Pana Przewodniczącego z prośbą o przedstawienie naszego pisma wraz z załącznikiem Radzie Miasta oraz o zajęcie stanowiska i wyrażenie swojej opinii w kwestiach dotyczących zasad oraz sposobu prowadzenia przez Prezydenta Miasta Sopotu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Miasta. Przedmiotem naszych wątpliwości są następujące kwestie:
1. Czy propozycja złożona przez Pana Prezydenta, a dotycząca przekazania Lasom Państwowym (LP) lasów komunalnych w zamian za Sanatoriom „Leśnik” była wcześniej konsultowana z Radą Miasta i czy Pan Prezydent lub Wiceprezydent został upoważniony przez Radę do podjęcia z LP rozmów w tym zakresie?

2. Gospodarka leśna w lasach komunalnych Miasta Sopotu generuje corocznie wysokie starty finansowe (ostatnia 0,5 mln zł), a dodatkowe zaniechania w zakresie prawidłowego jej prowadzenia stanowią zagrożenie dla trwałości tych lasów oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmieniającego się klimatu. Zaniechania w tym zakresie powodują również systematyczny wzrost zagrożenia dla życia i zdrowie ich użytkowników. Rozwiązaniem tego problemu byłaby partnerska współpraca z Nadleśnictwem Gdańsk, które gotowe jest do pomocy w rozwiązaniu narastającego problemu kosztów.

Czy Rada Miasta akceptuje konfrontacyjny ton wypowiedzi Pana Prezydenta wobec pomorskich leśników, permanentnie niezgodny z prawdą, wiedzą i zasadami rzetelności, ton który godzi nie tylko w autorytet zawodu leśnika, ale uniemożliwia jakiekolwiek porozumienie i współpracę w tym zakresie?

Charakter tych wypowiedzi dewastuje i uniemożliwia te relacje. Tym bardziej, że leśnicy wykonują swoją prace niezmiennie, w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Rządów PO-PSL plan urządzania lasu, a leśniczy Leśnictwa Sopot nie zmienił się od 30 lat. Konsekwencje polityki braku dialogu i szkalowania leśników wydają się „służyć” wyłącznie Panu Prezydentowi, jednak lasom komunalnym i społeczeństwu przynosi to w efekcie jedynie szkody.

Równocześnie pragniemy poinformować Radę Miasta Sopotu, że w związku ze skalą wieloletnich zaniedbań ze strony Pana Prezydenta Jacka Karnowskiego w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną oraz konsekwencjami tych zaniedbań dla trwałości lasów komunalnych oraz zagrożeniami dla mieszkańców i użytkowników tych lasów, jak również mając na względzie niegospodarność i straty finansowe powodowane brakiem koniecznych działań w tym zakresie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku wystąpiła do Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie działań kontrolnych. Prosimy o poinformowanie członków Rady Miasta Sopotu o naszych zastrzeżeniach oraz podjętych działaniach.


Related news items:
Newer news items:
Older news items:
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież