Pomorscy uczniowie dyskutowali o tajemnicach mózgu » „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości” to hasło III Pomorskiej Uczniowskiej Konfer... E-recepta obowiązkowa od 2020 roku » Od 8 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w formie e-recepty. 190 tys. mieszkańców... Karol Rabenda: Tuba propagandowa poprawia samopoczucie władz miasta » Z Karolem Rabendą, radnym klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska, wiceprezesem partii Porozumienie wicepr... Karol Nawrocki odpowiada na zarzuty sformułowane przez radnych klubu "... » Karol Nawrocki, Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wydał oświadczenie odnosząc się do za... Zmarł Olgierd Pawłowski » W wieku 95 lat odszedł Olgierd Pawłowski. Legenda radiowego dziennikarstwa na Wybrzeżu.Spiker, lekto... „Środa z profilaktyką” - dyżur diabetyków » W środę 13 listopada, w kolejnej odsłonie akcji „Środa z profilaktyką”, w siedzibie Pomorskiego Oddz... Portal strefy władzy - za miliony z kasy Gdańska » Dziennikarze "Gazety Gdańskiej" i Radia Gdańsk dotarli do sprawozdania zarządu spółki Gdańskie Centr... 17. Gdańska Parada Niepodległości » Tysiące gdańszczan, jako uczestnicy lub widzowie, wzięło udział w 17. Gdańskiej Paradzie Niepodległo... Moda kontra rak » Mali pacjenci Oddziału Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w sobot... „Solidarność” i biskupi. Konferencja w Sali BHP „Od godności człowieka... » Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, czyli ...
Reklama
Portal strefy władzy - za miliony z kasy Gdańska
wtorek, 12 listopada 2019 15:22
Portal strefy władzy - za miliony z kasy Gdańska
Dziennikarze "Gazety Gdańskiej" i Radia Gdańsk dotarli do sprawozdan ...
Lotos PKH wygrał w Katowicach po karnych
piątek, 15 listopada 2019 23:11
Lotos PKH wygrał w Katowicach po karnych
Kibice w Katowicach zobaczyli "mało" hokejowy mecz, bo przez 65 minut ...
Pogoń ukarała nieskuteczną Lechię
niedziela, 10 listopada 2019 19:06
Pogoń ukarała nieskuteczną Lechię
W piątym spotkaniu z rzędu Lechia nie odniosła zwycięstwa. Biało- ...

Galeria Sztuki Gdańskiej

Pani Ewa z sopockiej Willi Klara
poniedziałek, 11 listopada 2019 16:43
Pani Ewa z sopockiej Willi Klara
Wchodziło się po starych drewnianych schodach. Na pierwszym piętrze ...

W obiektywie Macieja Kostuna

Odkrywanie tajemnic spod ogona
środa, 26 lipca 2017 18:30
Odkrywanie tajemnic spod ogona
Solidarność męska powinna mnie powstrzymać od plotek na tematy int ...

Sport w szkole

Finały zawodów lekkoatletycznych
poniedziałek, 30 kwietnia 2018 17:19
Finały zawodów lekkoatletycznych
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza do udziału w ...
LORD OF THE DANCE – Dangerous Games w ERGO Arenie
sobota, 09 listopada 2019 08:38
LORD OF THE DANCE – Dangerous Games w ERGO Arenie
W Gdańsku 16 listopada br. w ERGO Arenie zagości widowisko LORD OF T ...
31 edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumia
poniedziałek, 28 października 2019 20:45
31 edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumia
Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumia od ...
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 18:04
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
Fundacja „Mater Dei”, ta sama dzięki której w dużej mierze powr ...

Prywatyzacja Szpitala Dziecięcego Polanki

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
sobota, 21 kwietnia 2012 08:30

Hanna Zych–Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego przedstawi projekt uchwały w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Dokona tego na najbliższej XVIII sesji sejmiku województwa pomorskiego, która odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia. W projekcie uchwały (druk nr 427) czytamy, iż dokona się przekształcenia Szpitala Dziecięcego Polanki w spółkę z o.o. w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.Szpital ten jest podległym Samorządowi Województwa i w szerokim zakresie udziela świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim w ramach kontraktu z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku. Jego działalność prowadzona jest na nieruchomości, która z mocy prawa stała się własnością Województwa Pomorskiego.


alt


Szpital, w latach 2005 – 2007 został objęty programem restrukturyzacyjnym i dzięki uzyskaniu pożyczki z BGK w wysokości 686 tys. zł, obniżył poziom zobowiązań o ok. 2 mln zł, które na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły ponad 4 mln zł. W chwili obecnej Szpital jest w dobrej sytuacji finansowej i nie posiada zobowiązań, które mogłyby zostać zwrócone w formie dotacji z budżetu państwa.


W uzasadnieniu podjęcia uchwały, jako przewidywane korzyści przekształcenia Szpitala w spółkę z o.o., podaje się: efektywniejszy sposób zarządzania, przejrzysty nadzór właścicielski i przejrzysta gospodarka finansowa w zakresie zarządzania wewnątrz spółki i jej funkcjonowanie w otoczeniu, możliwość skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym w przypadku ujemnego wyniku oraz możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, a także większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych do realizacji Programu restrukturyzacji Szpitala Dziecięcego Polanki, jak również poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych.


Przedstawiony przez dyrekcję szpitala biznesplan zakłada restrukturyzację polegającą na m.in. utworzeniu Oddziału Dziennego Zabiegowego, Oddziału Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, informatyzacji, termomodernizacji, utworzeniu drogi dojazdowej do izby przyjęć, modernizacji dróg wewnętrznych, budowy parkingu, przeniesieniu poradni alergologicznej i poradni pulmonologicznej do budynku administracyjnego, rewitalizacji parku i stawów oraz budowie zapasowego ujęcia wody.


Zaznaczmy, że część z tych przedsięwzięć jest już realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Na termomodernizację 7 szpitali woj. pomorskiego wartość projektu wynosi 37 mln zł, a dofinansowanie unijne 18 mln zł.


alt


W ramach przekształcenia w spółkę ma nastąpić uruchomienie stabilnych i efektywnych mechanizmów gospodarczych poprzez poprawę efektywności zarządzania oraz prowadzenie gospodarki finansowej w sposób przynoszący korzyści właścicielowi Szpitala, pracownikom a także mieszkańcom województwa pomorskiego. Aktualne dane finansowe wskazują, iż tak utworzona spółka, przy obecnym poziomie finansowania utrzyma się na rynku świadczeń zdrowotnych.


W latach 2009 i 2010 Szpital Dziecięcy Polanki wypracował zysk netto z całej działalności, natomiast wg wstępnych danych, za 2011r. wygenerował stratę w wysokości 73.917 zł. Na pogorszenie wyniku finansowego w 2011 r. nie wpłynął wynik ze sprzedaży, który w analizowanym okresie trzech lat stanowił zysk, lecz pozostałe koszty operacyjne. W pozycji tej zostały zaewidencjonowane odpisy aktualizujące wartość należności od NFZ za wykonane świadczenia ponadlimitowe nie przyjęte do realizacji przez Fundusz w kwocie 1.694.983 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu po negocjacjach dyrekcji Szpitala z NFZ w sprawie zapłaty wymienionej kwoty.

Fundusz własny na koniec 2011 r. wykazywał wartość dodatnią w wysokości 13.392.343 zł, przy czym wysokość funduszu założycielskiego wynosiła 13.664.884 zł.


Zobowiązania Szpitala, na koniec 2011 r., wyniosły 1.934.079 zł i w stosunku do roku 2010 uległy zmniejszeniu o 20,89 proc., tj. o 510.743 zł.  Na koniec 2011 r. Szpital posiadał wysoki stan środków finansowych, tj. 5.281.475 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą (ok. 1, 4 mln zł.) oraz wydatki inwestycyjne (ok. 3,8 mln zł.).


Stan zatrudnienia w latach 2009 – 2011 utrzymywał się na zbliżonym poziomie ok. 360 etatów, przy czym najliczniejszą grupę zawodową stanowiły pielęgniarki 130, a lekarze 60 etatów.


alt


Projekt uchwały, zgodnie z wymogami art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Dyspozycje powyższego przepisu zostały wyczerpane przez wystąpienie do tych podmiotów o wyrażenie opinii w przedmiocie niniejszej uchwały z zachowaniem terminów określonych w ww ustawie.


Przekształcenie wymaga również opinii Rady Społecznej Szpitala, która domaga się jedynie zapewnienia pakietu pracowniczego.


Dyrektor szpitala Tadeusz Podczarski, były lekarz wojewódzki, nie miał dla nas choćby kwadrans czasu na rozmowę. A szkoda.
Jadwiga Hoszek, przewodnicząca Zakładowego Związku Zawodowego Solidarność: - Nie chciałabym się oficjalnie wypowiadać, bo czekają nas jeszcze związkowców rozmowy z dyrekcją szpitala. Zobaczymy co nam zostanie przedstawione, jaki pakiet pracowniczy i co z tych rozmów wyniknie. Są one zaplanowane na koniec kwietnia. Ja osobiście od początku nie opowiadam się za prywatyzacją służby zdrowia, w tym zwłaszcza szpitali. A ponoć do 2014 roku mają być sprywatyzowane w Polsce wszystkie szpitale. Ten nasz zatrudnia 360 osób i dysponuje 180 łóżkami. Lekarze przechodzą na kontrakty. Nasz związek skupia niewielu członków w porównaniu do pozostałych trzech funkcjonujących u nas w szpitalu. O wiele liczniejsze są związki lekarski i pielęgniarski. Według mojej opinii szpital i pacjenci, a zwłaszcza dzieci, nie są przedmiotami przeznaczonymi na handel. Czy szpital ma produkować choroby, aby się utrzymać z zysków od pacjentów. Ludzie w Polsce coraz mniej zarabiają pieniędzy, nie wszystkich będzie stać na leczenie prywatne. Wiele dzieci nie będzie leczona. I jakie wtedy będą wpływy finansowe do utworzonej spółki prawa handlowego?
Radny sejmiku woj. pomorskiego Mariusz Falkowski z SLD na ostatnim  posiedzeniu Komisji Zdrowia, przed poniedziałkową 23.04 sesją, głosował przeciw projektowi uchwały przekształcenia Szpitala Dziecięcego w Spółkę zoo. Radni PO opowiedzieli się za przekształceniem, a radni PiS podzielili się głosami. Nie było sprzeciwów ze strony związków zawodowych.


Mariusz Falkowski w sejmiku głosował dotychczas przeciw wszystkim uchwałom dotyczącym przekształceń w służbie zdrowia. - Uważam, że opieka zdrowotna powinna być publiczna, a nie prywatna. Szpital publiczny musi prowadzić wszystko, bo jest pod presją społeczną i NFZ. A w szpitalu sprywatyzowanym będzie jedynie to funkcjonowało, co się będzie opłacało. Niedochodowe oddziały zostaną zlikwidowane. I co wtedy ma zrobić ze sobą chory i coraz biedniejszy pacjent? 

Wła-49
Fot. Włodzimierz Amerski

Related news items:
Newer news items:
Older news items:
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież