Na gdańskie podwórko Kacper Płażyński » Kacper Płażyński, absolwent UG, prawnik, menedżer w Enerdze SA, został oficjalnym kandydatem Prawa i... myGdańsk.pl złożyło doniesienie do prokuratury w związku z wypowiedzia... » Andrzej Jaworski i Hubert Grzegorczyk w imieniu Stowarzyszenia myGdańsk.pl złożyli do prokuratury za... Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża: syndykalistyczny bunt » Wolne Związki Zawodowe, twór proletariacki i opozycyjny wobec systemu PRL, państwa w teorii robotnik... Wielka Zbiórka Książek 2018 » Po raz IV Fundacja Zaczytani jest organizatorem Wielkiej Zbiórki Książek dla Dużych i Małych pacjent... 103. rocznica ludobójstwa Ormian » Co roku 24 kwietnia społeczność Ormian na całym świecie obchodzi rocznicę eksterminacji swego narodu... Oświadczenie Portu Gdańsk w sprawie plaży na Stogach » Zarząd Portu Gdańsk wydał oświadczenie w związku z gorącym w ostatnich tygodniach tematem plaży na S... Planeta Energii zaprasza do wspólnej przygody » Ruszyła ósma edycja Planety Energii. Edukacyjny program Grupy Energa przeszedł gruntowne zmiany, aby... Program profilaktyki raka piersi u kobiet » Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza Panie w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest p... Studium przyjęte, wniosek o poprawkę dotyczącą Stogów też » Na LI sesji Rady Miasta Gdańska zgodnie z przewidywaniami najwięcej emocji wywołało przyjęcie Studiu... Stanowisko Radnych Dzielnicy Stogi w sprawie plaży » Przed zaplanowaną na poniedziałek sesją na której będzie głosowane przyjęcie Studium uwarunkowań i k...
Reklama
Na gdańskie podwórko Kacper Płażyński
czwartek, 26 kwietnia 2018 15:54
Na gdańskie podwórko Kacper Płażyński
Kacper Płażyński, absolwent UG, prawnik, menedżer w Enerdze SA, zo ...
Trefl przegrał dreszczowiec ze Skrą. Finał PlusLigi się oddala
środa, 25 kwietnia 2018 18:02
Trefl przegrał dreszczowiec ze Skrą. Finał PlusLigi się oddala
Trefl przegrał pierwszy mecz półfinału PlusLigi ze Skrą. W ERGO A ...

Galeria Sztuki Gdańskiej

„Raz zobaczony rysunek i wszystko wiesz” - prof. Marek Model
czwartek, 19 kwietnia 2018 16:22
„Raz zobaczony rysunek i wszystko wiesz” - prof. Marek Model
Kiedy przed dwoma laty opublikowałem wywiad z prof. Markiem Modelem, ...

W obiektywie Macieja Kostuna

Odkrywanie tajemnic spod ogona
środa, 26 lipca 2017 18:30
Odkrywanie tajemnic spod ogona
Solidarność męska powinna mnie powstrzymać od plotek na tematy int ...

Sport w szkole

Program ferii z GZSiSS
wtorek, 23 stycznia 2018 22:18
Program ferii z GZSiSS
Od 29 stycznia do 9 lutego w województwie pomorskim dzieci i młodzie ...
Gdańsk Lotos Siesta Festival 2018 - święto muzyki, śpiewu, wiatru, morza i… przygody
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 20:49
Gdańsk Lotos Siesta Festival 2018 - święto muzyki, śpiewu, wiatru, morza i… przygody
Siesta Festival po raz kolejny zagości w Gdańsku. Wystąpią gwiazdy ...
30 lat od pielgrzymki na Wybrzeże Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
środa, 14 czerwca 2017 13:58
30 lat od pielgrzymki na Wybrzeże Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
12 czerwca w Gimnazjum w Kosakowie (woj. pomorskie) odbyła  się Woj ...
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 18:04
Spotkali się, by oszacować możliwości założenia muzeum
Fundacja „Mater Dei”, ta sama dzięki której w dużej mierze powr ...
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
środa, 04 stycznia 2012 16:34

altRaport pt. „Działalność władz miasta oraz wybrane problemy miasta w opinii mieszkańców” został przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2011 roku przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania socjologiczne przeprowadzono na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Gdańska.Zadano im m.in. następujące pytania: - Jakie są sukcesy i porażki władz miasta? Jak mieszkańcy oceniają działalność Rady Miasta? Jakie są ich opinie na temat realizowanych i planowanych inwestycji? Jakie emocje wywołuje Gdański Obszar Metropolitarny? Jak oceniane są przygotowania do EURO 2012? Raport prezentuje i omawia doktor Tomasz Tobis z Uniwersytetu Gdańskiego.


Zainteresowanie działalnością władz lokalnych oraz źródła informacji
W okresie ostatnich kilkunastu lat (1996 – 2011) zaobserwować można widoczny pozytywny trend – stopniowo wzrasta odsetek gdańszczan deklarujących względne zainteresowanie polityką lokalną (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) – z 54% w 1996 roku do 70% w 2011 roku, przy jednoczesnym spadku odsetka osób deklarujących brak zainteresowania polityką lokalną – z 46% w 1996 roku do 30% w 2011 roku.
Źródła pozyskiwania informacji na temat działalności władz miasta


W stosunku do okresu sprzed 10 lat odnotować należy wzrost popularności stron internetowych UM (z 4% w 2000 r. do 21% w 2011 r), stron internetowych różnych portali lokalnych (z 12% do 51%) oraz biuletynu „Herold Gdański” (z 9% do 12%). Zmalało natomiast znaczenie mediów masowych takich jak lokalna telewizja, radio czy prasa. Generalnie zauważyć należy znaczny wzrost znaczenia Internetu jako środka komunikacji i pozyskiwania informacji o życiu miasta i polityce lokalnej.


Ocena działalności władz miasta
36% respondentów oceniło działalność Rady Miasta jako minimum dobrą (dobrze + bardzo dobrze + celująco), 37% dostatecznie, zaś 27% niedostatecznie (miernie + niedostatecznie). Rada Miasta uzyskała średnią ocen 3,0. Opinie gdańszczan okazały się również zróżnicowane w przypadku oceny działalności Prezydenta Pawła Adamowicza: 64% respondentów oceniło jego działalność jako minimum dobrą (dobrze + bardzo dobrze + celująco), 30% badanych wystawiło Prezydentowi oceną dostateczną, zaś 6% ocenę niedostateczną (miernie + niedostatecznie). Prezydent uzyskał średnią ocen 3,8. Ogólnie ocena Prezydenta jest lepsza od oceny Rady Miasta. W stosunku do lat poprzednich notuje się wzrost średniej ocen Prezydenta (z 3,2 w 2000 r. do 3,8 w roku bieżącym). Nastąpił również wyraźny wzrost odsetka respondentów deklarujących zaufanie do Prezydenta z 21% w 2004 roku do 46% w 2011 r.


Sukcesy i porażki władz miasta
Po stronie sukcesów, jakie władze miasta mogą zapisać na swoim „koncie” w roku 2011, wymienić można zakończenie budowy stadionu PGE Arena (45%), rozwój infrastruktury drogowej (42%), modernizację torowisk i rozwój linii tramwajowych (33%), rozwój ścieżek rowerowych (16%), ciekawą i bogatą ofertę imprez kulturalnych i rozrywkowych (13%) oraz dalszy rozwój wypoczynkowo-rekreacyjnej funkcji w tzw. pasie nadmorskim (10%). Z kolei po stronie porażek władz miasta mieszkańcy zaliczali przede wszystkim wciąż nierozwiązane problemy komunikacyjne (korki na drogach), zwłaszcza w centralnej i południowej części miasta (42%), brak znaczących inwestycji dających nowe, atrakcyjne miejsca pracy (34%), brak zagospodarowania Wyspy Spichrzów oraz innych terenów położonych w śródmieściu (22%), brak polityki mieszkaniowej zwłaszcza w zakresie budowy mieszkań komunalnych (14%) oraz podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych (13%), i wreszcie  brak rewitalizacji starych dzielnic miasta (11%).


Percepcja zachodzących zmian w mieście
W opinii gdańszczan miasto stopniowo rozwija się, lecz rozwój ten nie jest harmonijny, tzn. są dziedziny, w których widać zdecydowaną poprawę sytuacji, ale są także takie dziedziny, w których daje się zauważyć stagnację. Najwięcej respondentów dostrzegło pozytywne zmiany w takich obszarach funkcjonowania miasta jak: komunikacja miejska, sieć handlowo-usługowa, oferta kulturalna, turystyka, tereny rekreacyjne, infrastruktura drogowa. Natomiast w takich obszarach jak sytuacja mieszkaniowa, sytuacja w oświacie oraz lokalny rynek pracy dostrzegano stagnację lub pogorszenie sytuacji. 


Hierarchia problemów w mieście

Zdaniem większości badanych na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia związane z koniecznością dalszej rozbudowy i modernizacji dróg, torowisk i węzłów komunikacyjnych, a co z tym się wiąże także zredukowanie zatorów na drogach (korki). Na ten problem wskazało aż 42% badanych. Na drugim miejscu znalazły się działania ściśle związane z koniecznością pozyskiwania inwestorów, którzy stworzą nowe, atrakcyjne miejsca pracy (33%). Dalsze problemy wymieniane w kolejności to: polityka mieszkaniowa, w tym budowa tanich mieszkań komunalnych i obniżka (lub brak podwyżek) czynszów za mieszkania komunalne (21%), rozwój komunikacji publicznej poprzez budowę nowych linii tramwajowych oraz kolei metropolitarnej (20%) oraz odbudowa i ożywienie obszarów śródmiejskich, w tym Wyspy Spichrzów (15%). 


Opinie na temat realizowanych i planowanych inwestycji

Gdańszczanie w zdecydowanej większości akceptują zamierzenia inwestycyjne władz miasta. Niemal wszystkie planowane inwestycje, poza jedną, uzyskały aprobatę większości mieszkańców. Respondenci w sposób najbardziej zdecydowany opowiedzieli się za tymi inwestycjami, które przynoszą korzyści nie tylko miastu, ale także im samym. Są to głównie inwestycje związane z infrastrukturą drogową i komunikacyjną oraz z tzw. infrastruktura techniczną. I tak największą aprobatę zyskuje projekt ochrony przeciwpowodziowej polegający na budowie i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych (97%) projekt komunikacji miejskiej polegający na wymianie autobusów i tramwajów na niskopodłogowe oraz budowa linii tramwajowej na Chełmie (93%), dalsza budowa trasy  Słowackiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą (91%), rozbudowa portu lotniczego w Rębiechowie (90%), budowa trasy Sucharskiego (87%) oraz trasy WZ (90%). Z kolei z najniższą akceptacją spotykają się inwestycje mające charakter elitarny (np. teatr Szekspirowski – 54%)  lub historyczno-symboliczny (np. Europejskie Centrum Solidarności – 35%).


Opinie na temat inicjatywy powołania GOM

Gdański Obszar Metropolitarny (GOM) to samorządowe stowarzyszenie powstałe z inicjatywy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tworzą je aktualnie 34 jednostki samorządu terytorialnego: 27 gmin i 7 powiatów. Działalność GOM doprowadzić ma do silniejszej integracji samorządów w zakresie działań gospodarczych, turystycznych, infrastrukturalnych i inwestycyjnych, a także legislacyjnych mających na celu prawne usankcjonowanie metropolii. Z badań wynika, że prawie połowa badanych dobrze ocenia tę inicjatywę (49%), blisko połowa nie ma zdania (46%) i tylko 5% jest temu przeciwna


Straż Miejska – ocena i oczekiwania mieszkańców
Generalnie obraz pracy Straży Miejskiej nie przedstawia się dobrze – połowa badanych źle ocenia pracę Straży Miejskiej (50%) a tylko 18% dobrze. Mieszkańcy Gdańska postrzegają miejskich strażników przede wszystkim jako funkcjonariuszy polujących na źle zaparkowane samochody oraz zwalczających niegroźny handel uliczny. Tymczasem gdańszczanie oczekują od Straży Miejskiej większego zaangażowania w przeciwdziałanie aktom wandalizmu (66%) i pospolitej przestępczości (55%).


EURO 2012 – ocena przygotowań i opinie na temat stadionu PGE Arena

Z badań wynika, że 66% respondentów dobrze ocenia przygotowania do EURO 2012, 17% nie ma na ten temat zdania (osoby te deklarują brak orientacji w tej kwestii), natomiast 18% ocenia je negatywnie. Zwrócić należy uwagę na fakt, że połowa badanych (50%) odwiedziła już nowy stadion PGE Arena (w ramach dni otwartych lub z okazji meczu ligowego). Osoby te w zdecydowanej większości pozytywnie oceniły jakość i estetykę stadionu (86%).


alt


Problem likwidowanych szkół
Obecnie w niektórych dzielnicach miasta obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa. W związku z tym władze miasta często mają dylemat: czy nadal utrzymywać i finansować szkołę z niewielką i malejącą ilością uczniów (w dzielnicy, w której procesy demograficzne prowadzą do spadku liczny dzieci w wieku szkolnym), czy też taką szkołę stopniowo likwidować, a dzieci przenieść do innej, większej szkoły, a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe skierować do szkół gdzie są dzieci. W przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji nieco więcej badanych opowiada się za likwidacją takich szkół (43%) niż za ich utrzymywaniem (37%). Mieszkańcy starszych i centralnych dzielnic miasta nieco częściej opowiadają się za utrzymaniem takich szkół niż mieszkańcy rozwijających się dzielnic w południowej części miasta.


Lokalne autorytety i liderzy opinii
We współczesnych i postnowoczesnych społeczeństwach obserwujemy obecnie deficyt autorytetów w życiu publicznym. Niektórzy socjologowie mówią nawet o kryzysie autorytetu. Świadczą o tym także ogólnopolskie badania socjologiczne. W celu zweryfikowania tej tezy zadano gdańszczanom następujące pytanie: „Kto spośród liderów opinii, znanych postaci, ludzi kultury, mediów, polityki, nauki czy sportu związanych z Gdańskiem, jest dla Pana(i) autorytetem, osobą, którą Pan(i) osobiście ceni, i z opinią której Pan(i) się liczy?”. Niestety wyniki nie są optymistyczne – aż 48% gdańszczan nie dostrzega autorytetów w lokalnym życiu publicznym. Pozostałe 52% badanych wymieniło w sumie kilkadziesiąt postaci, reprezentujących dość różnorodne dziedziny życia. Wśród osób wymienianych pojawiały się najczęściej osoby duchowne (arcybiskup Tadeusz Gocłowski, ksiądz Krzysztof Niedałtowski, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź), legendy Solidarności (Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Henryka Krzywonos) politycy (Donald Tusk, Paweł Adamowicz, Bogdan Borusewicz), dziennikarz (Janusz Trus) sportowcy i zarazem posłowie (Leszek Blanik, Iwona Guzowska), literaci i pisarze (Stefan Chwin, Jerzy Samp), aktor (Mirosław Baka), podróżnik (Marek Kamiński) oraz przedstawiciele muzyki rozrywkowej i poważnej (Agnieszka Chylińska, Krzysztof Skiba, Leszek Możdżer).

Wła-49

fot. Włodzimierz Amerski

Related news items:
Newer news items:
Older news items:
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież